Toplumsal yaşamın her alanına eşit katılım prensibi ile bünyemizde; ücret politikasından terfiye, eğitimden sosyal haklara kadar tamamen eşitliğine dayalı bir kariyer sistemi işletiyoruz.